jueves, 1 de marzo de 2018

Número de prazas vacantes para o curso 2018/19

O número de prazas vacantes para o proceso de admisión (solicitudes do 1 ao 20 de marzo), tendo en conta que o centro ten que gardar praza para todo o alumnado matriculado neste curso, son;

1ºESO.......................5 prazas
2ºESO.......................3 prazas
3ºESO.....................19 prazas
4ºESO.......................3 prazas
1º bacharelaro.........12 prazas
2º bacharelato.........24 prazas

Alumnado con reserva de praza admitido para o curso 2018/19

No proceso de reserva de praza para 1º ESO (colexios adcritos) foron admitidos/as 85 alumnos/as polo que quedan cinco prazas para outro alumnado (solicitudes entre o 1 e o 20 de marzo).

Lista de admitidos

martes, 12 de septiembre de 2017

Alumnado admitido para 1º FP Básica curso 2017/18

O alumnado admitido neste Centro para cursar 1º de FPB de Carpintería e moble é o seguinte:
 • Jorge Fernández Romero
 • Nerea González Corbacho
 • José Manuel Vaqueiro Palhares
 • Damián Lorenzo Pires
 • Bruno Puentes Pérez
 • David García Lemos
 • Yago Riveiro Domínguez
 • Pablo Vaqueiro Pérez
 • Saúl Franco Francisco
 • José Manuel Puertas Santos
 • Jorge Gregores Ferreira
 • Borja Vila Gómez
 • José Kevin Fernández Guillade

martes, 14 de marzo de 2017

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Prazo solicitude: do 13 ao 23 de marzo de 2017 (ambos os dous incluidos).

Solicitude: Anexo I

Lugar: En calquera centro público que imparta ciclos de FP, o lugar de realización da proba estará cerca do lugar de incrición. Pódese enviar por correo certificado ao centro, por procedemento administrativo, lei 39/2015 (a solicitude deberá ter o selo de correos coa data dentro do prazo).

Requisitos: Ter polo menos 17 anos ou cumprilos no ano 2017 e non cumprir ningún dos requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.


martes, 28 de febrero de 2017

Admisión para o curso 2017/18

O centro dispón das seguintes vacantes para o curso 2017/18

 • 1º ESO:   9 prazas
 • 2º ESO: 24 prazas
 • 3º ESO:   0 prazas
 • 4º ESO: 22 prazas
 • 1ºBach: 15 prazas
 • 2ºBach: 18 prazas

O prazo para presentar as solicitudes de admisión vai do 1 ao 20 de marzo de 2017 ambon incluídos.

As solicitudes poden presentarse de dúas formas

sábado, 4 de febrero de 2017

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior


 • Prazo de presentación: do 6 ao 15 de febreiro de 2017
 • Solicitudes: podes facela por vía telemática ou descargando o documento. En ambos casos tes que entregala nun centro público con oferta de FP. O lugar da proba depende do centro onde entregues, o mellor é que vaias a un centro próximo á túa residencia.

 • Requisitos: Ter polo menos 19 anos ou cumprilos en 2017. Non cumprir os requisitos académico de acceso a ciclos formativos de grao superior.